Inzichtgevende gesprekstherapie

In een gespreksgroep kunt u samen met andere patiënten van elkaar leren en met elkaar oefenen onder leiding van groepstherapeuten.

Deze gesprekstherapie is gericht op inzicht krijgen op het ontstaan van uw psychische klachten, en wat de klachten in stand houdt. Verder is er aandacht voor het versterken van het zelfbeeld en het verbeteren van de sociale zelfredzaamheid. Leren omgaan met uw ziekte en een terugval voorkomen zijn herhaaldelijk terugkomende thema’s. Er wordt veelal gewerkt met technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie. 

Er zijn zowel mannen- als vrouwengroepen omdat klachten kunnen samenhangen met een bepaalde verandering in uw maatschappelijke rol en met opvoeding. Daarnaast zijn er ook gespreksgroepen, waarbij gerichte aandacht is voor stabilisering, belang van structuur, omgaan met dagelijkse (stresserende gebeurtenissen) om een terugval of sociaal isolement te voorkomen.