Activiteitentherapie

Activiteitentherapie richt zich op het verminderen van de psychische problemen door middel van het aanleren en het ondernemen van gerichte activiteiten.

Hulp bij het structuren van uw dag is hiervan een voorbeeld. De activiteit is niet het doel op zich, maar is een middel om uw sociaal, emotioneel, cognitief en praktisch welzijn te ontwikkelen. De activiteitentherapie kan groepsgewijs plaatsvinden of individueel.