Mediatieve therapie

Mediatieve therapie betekent dat we uw problemen behandelen door inschakeling van de, voor u belangrijke, personen (mediatoren) uit uw directe omgeving, bijvoorbeeld een familielid, een verzorgende of een verpleegkundig team.

De therapeut behandelt door de mediator aanwijzingen te geven over de uit te voeren interventies. In deze interventies is bovendien het gedrag van de mediator zelf betrokken. Een doel van de mediatieve behandeling kan liggen in het verminderen van de gevolgen van een primaire stoornis, zoals van een beroerte, een chronisch verlopende stemmingsstoornis of dementie. Ook kan het zijn dat niet u centraal staat, maar de sociale en fysieke omgeving waarin meerdere patiënten functioneren. Uw omgeving moet bijvoorbeeld worden aangepast zodat u uzelf niet kan beschadigen of de verpleegkundigen krijgen instructies hoe zij het beste met uw ziekte om kunnen gaan.