Belevingsgerichte zorg

De beleving die u hebt van uw situatie, van uw ziekte en mogelijkheden, is het uitgangspunt van deze zorgverlening.

Vooral ook in de zorg bij dementie is het belangrijk dat wordt ingespeeld op de veranderende belevingswereld. In de belevingsgerichte zorg wordt gebruik gemaakt van omgangsvormen als:

  1. Valideren. Dit betekent dat we in de verschillende fases die u bij dementie doorloopt, u bevestigen in uw leefwereld, zowel op cognitief als op fysiek niveau.
  2. Snoezelen. Dit bevordert prettige gevoelens en vermindert vaak angst. Juist als verbaal/ rationeel contact moeilijk is, wordt het belangrijk te stimuleren via zintuigen: geluid, licht, reuk, tast. Zie ook informatie over ontspanningsbegeleiding
  3. Reminiscentie. Dit is een vorm van zorg waarbij het ophalen van herinneringen met u centraal staat. Door verhalen te vertellen over uw leven maakt u duidelijk wie u bent; wat u beleefd en gepresteerd heeft, wat u heeft gevormd. Juist als u met cognitieve problemen bent opgenomen in de kliniek is het belangrijk dat de omgeving aansluit bij uw beleving. Het is belangrijk dat de omgeving weet wie u was en nog is.