Bewegingstherapie

Deze therapie is erop gericht u te helpen bewegen.

Op oudere leeftijd ontstaan vaak allerlei lichamelijke problemen en pijnklachten die bewegen moeilijk maken. De psychische gezondheid is veelal verbonden met de lichamelijke conditie. Juist daarom is het belangrijk  aandacht te besteden aan uw bewegingsmogelijkheden. Het bewegen met aangepaste materialen geeft vaak zoveel plezier dat het uw kwaliteit van het leven ten goede komt.