Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS)

Bent u zeer gevoelig voor en reageert u heel sterk op emotionele prikkels? Is het voor u moeilijk om na een emotionele reactie snel terug te komen op een emotioneel basisniveau? Mogelijk is er dan sprake van een Emotie Regulatie Stoornis.

In de Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) , die met name ingezet wordt bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis en/of daarop gelijkende problematiek, leert u uw emoties beter te reguleren.

Algemene doelen van de VERS-trainingen zijn:

 • meer inzicht krijgen in uw problematiek
 • het leren observeren en beschrijven van uw gevoelens, gedachten en gedrag
 • het leren herkennen van negatieve gedachtepatronen die emoties en gedrag beïnvloeden
 • aanleren van verschillende ontspanningstechnieken
 • leren probleemsituaties te analyseren en aan te pakken
 • het evenwicht in uw leven te verbeteren
 • een individueel emotiehanteringsplan opstellen

We hebben de volgende VERS trainingen:

 • VERS I; specifiek gericht op de emotieregulatievaardigheden én de gedragsvaardigheden
 • BasisVERS; specifiek gericht op de emotieregulatievaardigheden
 • Module leren omgaan met emoties; specifiek gericht op de emotieregulatievaardigheden rekeninghoudend met uw mogelijkheden

VERS I

De VERS I training is de meest uitgebreide variant van de trainingen gericht om emotieregulatieproblemen. Deze training bevat 19 wekelijkse bijeenkomsten van 2 ½ uur in een gesloten groep van 10 deelnemers.

Hier krijgt u verschillende technieken aangeboden, waarmee u uw emoties beter leert reguleren. Naast emotieregulatievaardigheden leert u in VERS I ook gedragsvaardigheden om meer evenwicht in uw dagelijks leven aan te brengen. De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • psycho-educatie: u krijgt voorlichting over emotieregulatieproblematiek
 • emotieregulatievaardigheden: u leert het oplopen van emoties te herkennen en te beïnvloeden. U leert uw negatieve gedachtenpatronen op te sporen en te veranderen en ander gedrag toe te passen waardoor u meer grip op uw emoties krijgt
 • gedragsvaardigheden: u leert het evenwicht in uw leven te verbeteren op het gebied van slapen, eten, lichaamsbeweging, relaties, destructief gedrag, lichamelijke gezondheid en omgaan met vrije tijd  in relatie tot de emotieregulatieproblematiek
 • emotiehanteringsplan: in dit plan beschrijft u hoe en op welk moment de geleerde vaardigheden gebruikt kunnen worden en hoe uw omgeving daarbij betrokken kan worden. Dit plan blijft ook na het volgen van de VERS een hulpmiddel

BasisVERS

In de BasisVERS maakt u een start met het leren en toepassen van emotieregulatievaardigheden. Deze training heeft 13 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur in een gesloten groep van 10 deelnemers. Er worden verschillende technieken aangeboden, waarmee u uw emoties beter leert reguleren. De BasisVERS bevat de onderdelen psycho-educatie, emotieregulatievaardigheden en het emotiehanteringsplan.

Module leren omgaan met emoties

Indien er sprake is van concentratie/leerproblemen, sociaal-maatschappelijke problemen of meerdere psychische aandoeningen tegelijkertijd kan de module leren omgaan met emoties ingezet worden. Deze training heeft 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur in een gesloten groep van 8 deelnemers en bevat de onderdelen psycho-educatie, emotieregulatievaardigheden en het emotiehanteringsplan.

Hoe kom ik in aanmerking voor een VERS-training?

De training is altijd onderdeel van uw behandeling. Motivatie en bereidheid tot het maken van huiswerk en het willen betrekken van uw steunsysteem zijn belangrijke voorwaarden voor deelname.

Uw behandelaar kan u aanmelden voor de VERS-trainingen. U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de trainers waarin besproken wordt of de VERS voor u geschikt is. Dit kennismakingsgesprek wordt vervolgens teruggekoppeld aan uw behandelaar waarna u al dan niet kan starten met de training.