Trauma- en Verslavingsbehandeling

Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten met een verslaving in het verleden een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Een aantal mensen heeft hier nog steeds last van.

Indien u in behandeling bent voor uw verslaving kijken we ook met u naar evt. bijkomende klachten ten gevolge van een trauma. Als bij u zowel verslavingsproblematiek als een trauma speelt bieden wij vanuit onze eigen expertise of het gespecialiseerde team van behandelprogramma Angststoornissen PsyQ ook behandeling voor uw trauma. De behandeling bestaat uit drie fasen, namelijk de stabilisatie-, de confrontatie- en de integratiefase.