Heroïnebehandeling

Heroïne wordt op medisch voorschrift verstrekt met als doel uw lichamelijke, psychische en/of sociale situatie te verbeteren.

De behandeling is voor patiënten die afhankelijk zijn van heroïne en de afgelopen jaren zonder succes behandeld zijn met methadon.

U komt in aanmerking voor deze vorm van behandeling als u aan de volgende criteria (vastgesteld in landelijk beleid) voldoet:

  • U bent tenminste 5 jaar verslaafd aan heroïne
  • Uw leeftijd is 35 jaar of ouder
  • U bent woonachtig in de regio Parkstad of Maastricht/Mergelland
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit/legale status en u beheerst de Nederlandse taal
  • U gebruikt dagelijks heroïne bij uw methadon
  • U hebt het laatste half jaar regelmatig deelgenomen aan het methadonprogramma (dit kan ook hebben plaatsgevonden bij een andere behandelinstelling) *

 * Wanneer u deelnam aan de 3-daagse methadonverstrekking moeten er 30 geregistreerde contacten zijn geweest; wanneer u uw methadon 5x per week verstrekt kreeg: 50 contacten; wanneer u 7 dagen per week methadon verstrekt kreeg: 70 contacten; uw methadondosering moet tenminste 60 mg per dag (indien u de heroïne injecteert) of 50 mg per dag (indien u de heroïne rookt) bedragen en deze dosis moet in de afgelopen 5 jaar gedurende tenminste 1 maand aaneengesloten aan u zijn verstrekt.

U kunt met uw hulpverlener overleggen of behandeling met heroïne voor u een geschikte vorm van behandeling is.