Gesprekstherapie

In het kader van herstel en/of verbetering van de (dreigende) verslavingsproblematiek heeft u regelmatig gesprekken met uw behandelaar.

Tijdens deze behandelgesprekken wordt er gebruik gemaakt van motiverende gesprekstechnieken en de cognitieve gedragstherapie. Via gesprekstherapie proberen we genezing op gang te brengen, door samen met u:

  • uw gebruik en uw klachten te inventariseren
  • de voordelen en nadelen van het gebruik te bespreken
  • het komen tot een keuze voor verandering
  • en het werken aan deze verandering namelijk het stoppen of verlagen van uw middelengebruik

Indien u er nog niet zeker van bent of u een probleem heeft of niet weet of u er iets aan wilt doen kunnen motiverende gesprekken mogelijk helpen om tot een keuze te komen.
Uw behandelaar kan indien nodig samen met u ook naar aanvullende behandelmodules kijken.