Gezins- en systeembehandeling

Verslavingsproblemen leiden vaak tot relatie-en gezinsproblemen.

Het stoppen met of verminderen van middelengebruik, ook bij gokverslaving, leidt niet automatisch tot een betere relatie met uw partner en/of familieleden. Voor het verbeteren van uw relaties kunt u, als de gesprekken met uw behandelaar niet voldoende zijn, terecht bij een van onze gespecialiseerde hulpverleners op gebied van gezins- en systeembehandeling.