Gezins- en systeembehandeling

De term systeem duidt op het sociale geheel waarvan mensen deel uitmaken: gezin, familie, school, werk, gemeente, politiek, kerk, verenigingen, enzovoort. Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst (ouders, broers, zussen) het eerste belangrijke sociale systeem. Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond: partner, kinderen. Werk en vriendenkring vormen andere belangrijke sociale systemen.

In het geval van psychische stoornissen wordt niet alleen u, maar ook uw omgeving zwaar belast. Voor een aantal ziektebeelden kan systeemtherapie een vermindering van klachten geven. Gezins- en systeembehandeling ofwel systeemtherapie kan ook mogelijkheden bieden voor alle betrokkenen om goed met de situatie om te gaan.

Daarnaast kunnen life events in de derde en vierde levensfase spanningen binnen een partnerrelatie of gezinsrelatie doen ontstaan of toenemen. Hierbij kan gedacht worden aan een overlijden binnen familie of vriendenkring, pensionering of toegenomen zorgbehoefte van één van beide partners door somatische problemen. Echtpaartherapie of gezinstherapie kan dan uitkomst bieden.