Sociaal maatschappelijke dienstverlening

Verslavingsproblemen leiden vaak tot problemen op andere gebieden, zoals financiën, wonen of werk.

Sociaal maatschappelijke dienstverlening is geen los staand behandelonderdeel. Uw behandelaar inventariseert met u de problemen op dit gebied en zoekt met u naar mogelijke oplossingen waarbij we zoveel mogelijk samenwerking zoeken met de gemeente waar u woonachtig bent en met verschillende maatschappelijke organisaties.

Het doel is een verbetering van diverse levensgebieden om zo uw herstel te bevorderen. Voorbeelden zijn begeleiding bij schuldhulpverlening, begeleiding naar vrijetijdsbesteding of huisvesting. Hiermee kan uw stemming en zelfredzaamheid worden vergroot en daarmee het herstel worden versneld.