Dagbesteding met arbeidsmatig karakter

Bent u op zoek naar een zinvolle dagbesteding of een opstap naar een geschikte werkplek buiten de geestelijke gezondheidszorg? Dan kunt u terecht bij Dagbesteding.

Hier vindt u diverse laagdrempelige werkplekken waar u eenvoudige, seriematige werkzaamheden kunt uitvoeren. Denk hierbij aan receptie, houtwerkplaats, grafische afdeling, assemblageafdeling, tuin, boerderij en computerproject Upgrade.

U kunt werkzaamheden doen die passen bij uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. De opdrachten komen van bedrijven in de regio, waardoor er een duidelijke link is met de maatschappij. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Er worden duidelijke afspraken met u gemaakt over het aantal dagdelen dat u werkzaam bent en het tijdstip waarop de werkzaamheden verricht worden. De ondersteunende begeleiding van Mondriaan richt zich op het handhaven van de zelfredzaamheid en integratie in de samenleving met behoud van de (verworven) vaardigheden. Graag werken we met u aan bijvoorbeeld onderstaande doelen:

  • stabiliteit in uw dagelijks leven 
  • voorkomen van sociaal isolement en terugval
  • versterken van uw eigenwaarde;
  • persoonlijke ontplooiing en verkenning van uw eigen mogelijkheden,
    (bijvoorbeeld gericht op het opdoen van arbeidservaring of toeleiding naar een (on-)betaalde baan)
  • indien haalbaar voorbereiding op een plek buiten de GGZ d.m.v. trainen van diverse vaardigheden binnen een stimulerende leer- en oefenomgeving;
  • ondersteuning van uw herstel door het bieden van structuur

U krijgt begeleiding en ondersteuning van dagbestedingsbegeleiders. Zij zorgen voor structuur en veiligheid (naleving huisregels e.d.) en stimuleren, motiveren en activeren u tot deelname aan de werkzaamheden. Indien wenselijk kunnen we u ook voorbereiden op een traject naar een andere werkplek buiten de dagbesteding. Begeleiders hebben een signaalfunctie naar behandelaren/ casemanagers of verwijzers. Regelmatig vinden individuele evaluatiegesprekken plaats gericht op het meten van tevredenheid en het inventariseren van behoeften.

Aanmelden

Als u bij Mondriaan in de kliniek bent opgenomen of in een beschermde woonvorm verblijft, kunt u in het kader van uw behandeling deelnemen aan de activiteiten van deze dagbesteding. U kunt uzelf aanmelden door bij ons binnen te lopen of uw behandelaar meldt u aan. Na aanmelding vinden er een kennismakings- of intakegesprek en een rondleiding plaats.

Onze locaties voor dagbestedingsmogelijken