Beschermd Wonen

De meesten mensen wonen graag zelfstandig in een eigen omgeving. Voor sommige mensen is dit als gevolg van een psychische beperking niet zo eenvoudig.

Ook voor u is het misschien moeilijk om zelfstandig te wonen en wilt u graag ondersteuning daarbij. Mondriaan beschikt over verschillende beschermde woonvormen of soorten van woonbegeleiding, waar we graag met u toewerken naar een zo zelfstandig mogelijke manier van wonen. Samen kijken wij welke zorgbehoefte u heeft en waar hulp of training of oefening van belang is. Op deze manier kunnen wij u op maat de zorg aanbieden die u wenst en nodig heeft, van individuele woonvoorzieningen tot groepswoningen met 24 uurs-zorg met een goede dagstructuur. De begeleiding is gericht op ontwikkeling, behoud/aanleren van vaardigheden en zelfstandigheid. Ook beschikken we over speciale woonplekken voor jongeren en volwassenen met autisme en voor ouderen met psychische problematiek. Tevens biedt Mondriaan 'Wmo Extramuraal' (Voorheen Volledig Pakket Thuis) aan, waarbij we in uw eigen woonomgeving (u huurt zelf een woonruimte) dezelfde begeleiding bieden als in een beschermde woonvorm.

Naast de reguliere begeleiding die u ontvangt in een beschermde woonvorm, wordt ook in toenemende mate internetbegeleiding aangeboden binnen onze beschermde woonvormen.

Bij zelfstandig wonen is het, zowel thuis als in de beschermde woonvorm, belangrijk dat u kunt deelnemen aan het maatschappelijk leven. Daarom werken we nauw samen met de Fact-teams van Mondriaan, PsyQ en de ketenpartners uit de wijk.

Mondriaan beschikt over 11 beschermde woonvormen (BW's) verspreid over meerdere gemeenten in de regio Oostelijk Zuid-Limburg:

In de regio Maastricht en Heuvelland heeft Mondriaan geen eigen beschermde woonvormen, maar werken we nauw samen met de Levantogroep

Hoe kan ik me aanmelden?

Om in aanmerking te komen voor een beschermde woonvorm van Mondriaan dient u in behandeling bij Mondriaan te zijn of een behandeling bij Mondriaan te starten. Daarnaast heeft u een beschikking van de gemeente nodig. Voor de beschermde woonvorm in Parkstad geeft de gemeente Heerlen, als centrumgemeente, deze beschikking af. U of uw verwijzer kan deze beschikking via Mondriaan (laten) aanvragen. Ook indien u nog een geldige CIZ-indicatie heeft (Wmo beschikking Beschermd Wonen/GGZC) kunt u zich aanmelden.

Uitgezonderd is Beschermd Wonen Weidezicht. Aanmelding voor deze beschermde woonvorm van Radix verloopt via de reclassering.

Vragen?

Indien u vragen heeft over beschermd wonen, kunt u contacten opnemen met:

Lees meer