Beschermd wonen voor ouderen

U kunt niet meer zelfstandig wonen, maar met adequate begeleiding kunt gebruik maken van alle reguliere maatschappelijke voorzieningen. U heeft ook ’s nachts enige vorm van toezicht, begeleiding of ondersteuning nodig. Uw psychiatrische problematiek staat niet op de voorgrond, is chronisch en meestal stabiel. Veelal is er sprake van een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis. Beschermd wonen bij Mondriaan biedt hierbij mogelijk de juiste hulp.

Dormigveld is de beschermde woonvorm van Mondriaan Ouderen. Het is een woonvoorziening in een woonwijk in Landgraaf waar u als oudere met psychiatrische problematiek terecht kunt. Dormigveld biedt u als ouderen ondersteunende begeleiding in een huiselijke en veilige woon- en leefomgeving, in direct contact met de maatschappij. De begeleiding is er op gericht uw eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid te bevorderen. We gaan uit van de mogelijkheden die u heeft. De begeleiding is ondersteunend en stimulerend van aard. In de dagelijkse begeleiding wordt uitgegaan van uw wensen en behoeften.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Om in aanmerking te komen voor de beschermde woonvorm Dormigveld heeft u een positief advies (indicatie) nodig van de gemeente, via de WMO. U kunt de aanvraag zelf doen, maar u of uw verwijzer kan deze indicatie ook via Mondriaan (laten) aanvragen. Wanneer u over een geldig indicatiebesluit beschikt kan uw behandelaar u aanmelden voor beschermd wonen.

Meer informatie

Voor vragen over de beschermde woonvorm Dormigveld kunt u mailen  of telefonisch contact opnemen via T 088 506 78 10.