Trajectbegeleiding

Misschien wilt u iets veranderen op het gebied van uw daginvulling, maar heeft u moeite om dat zelf in gang te zetten of weet u niet hoe. Trajectbegeleiding van Mondriaan biedt individuele ondersteuning bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van specifieke omgevingen waar u wilt leren, sociale contacten wilt hebben of wilt werken.

De trajectbegeleider ondersteunt u bij het verhelderen van uw wens, het stellen en bereiken van zelfgekozen doelen op een van de volgende terreinen:

  • Werken: een vorm van arbeidsmatige dagbesteding (intern of extern, via WMO), vrijwilligerswerk en regulier werk (zie IPS).
  • Leren: zoeken naar de meest passende onderwijsvorm, bijvoorbeeld Volwassenenonderwijs, educatieve cursussen, Mbo/Hbo-opleidingen, universitaire studies of een stopgezette opleiding weer oppakken.
  • Welzijn of vrije tijdsbesteding: bijvoorbeeld activiteiten in hobbymatige en recreatieve sfeer bij verenigingen en maatschappelijke organisaties.

De trajectbegeleider zoekt samen met u naar antwoorden op vragen zoals:

  • Wat wil ik? Wat interesseert mij? Wat kan ik?
  • Wat zijn de mogelijkheden in mijn omgeving? Wat is er allemaal te krijgen?
  • Wat moet ik nog leren zodat het gestelde doel haalbaar is? Wat heb ik nog nodig?

Doel is dat u met succes en naar eigen tevredenheid functioneert in een omgeving van eigen keuze.

Aanmelden

U komt uitsluitend in aanmerking voor trajectbegeleiding als u in behandeling bent bij Mondriaan. Trajectbegeleiding is een onderdeel van uw behandeling. Uw eigen behandelaar kan u aanmelden. Na aanmelding wordt u door een trajectbegeleider uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en wordt het traject opgestart. Wanneer u uit zorg gaat, wordt trajectbegeleiding beëindigd.

Lees meer