Inloop bij de Fact-teams

Wilt u weer deelnemen aan de maatschappij en meer sociale contacten hebben in uw wijk? Dan kunt u, als u in behandeling bent bij een van onze Fact-teams, terecht bij de Inloop in uw wijk. U kunt hier ook hulp krijgen bij het wegwijs worden van voorzieningen in de wijk.

U kunt binnenlopen om in een huiselijke sfeer een kop koffie te drinken, de krant te lezen of gebruik te maken van computers met internetverbinding. Deelname is vrijwillig en vrijblijvend. U kunt komen en gaan op het moment dat u zelf wilt (behoudens de openingstijden van de centra).

Aanmelden

U kunt vrijblijvend binnenlopen. U krijgt een introductie en een rondleiding. Er is individuele begeleiding en ondersteuning aanwezig van dagbestedingsbegeleiders van Mondriaan. Zij zorgen voor een stimulerende open sfeer, structuur en veiligheid. Tevens hebben zij een signaalfunctie naar het zorgnetwerk, zoals huisarts, behandelaar, maatschappelijk werk, sociale dienst en woonvoorzieningen.

Lees meer