Welness Recovery Action Plan ( WRAP )

Via Bureau Herstel van Mondriaan kunt u werken aan uw eigen Welness Recovery Action Plan ofwel WRAP.

Wat is WRAP?

Het Welness Recovery Action Plan ofwel WRAP is een instrument voor zelfonderzoek. WRAP is een toevoeging aan alles wat u al weet van uzelf, wat werkt en wat u goed doet. U beslist wat u deelt, wanneer en met wie. WRAP is voor iedereen die persoonlijke verantwoordelijkheid wil nemen voor het eigen welbevinden en erachter wil komen wat voor hem of haar werkt. WRAP werkt los van rollen en diagnostische kaders. Het is dus geen signaleringsplan of begeleidingsplan. En het is geen vervanging voor hulpverlening of medicatie, maar de WRAP geeft u een instrument in handen om uw eigen herstel vorm te geven.

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is in 1997 ontwikkeld door Mary Ellen Copeland, vanuit haar ervaringen met psychische ontwrichting. Het is een niet-diagnose-gebonden zelfhulpinstrument dat u ondersteunt bij uw herstelproces. WRAP is in de VS onderzocht met positieve resultaten op belangrijke aspecten van herstel. Het biedt een gereedschapskoffer om u beter te voelen. 

Hoe werkt WRAP?

In acht bijeenkomsten van 2,5 uur maakt u als deelnemer samen met twee ervaringsdeskundigen - die zijn opgeleid tot WRAP-facilitator - een begin met een eigen WRAP. U vult uw actieplan aan met passend 'gereedschap' zoals dagelijks onderhoud, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisis en post-crisis. Alle actieplannen geven antwoord op de hoofdvraag: wat heb ik wanneer nodig om me goed of weer beter te voelen? De uitwisseling van ideeën en het vinden van (h)erkenning en wederzijds begrip in groepsverband dragen bij aan het hervinden van eigen mogelijkheden.

Waarom WRAP gebruiken?

WRAP ondersteunt individueel herstel en eigen regie in een leven met of zonder een psychiatrische aandoening. Ziekte en problemen worden niet ontkend, maar vanuit vijf sleutelbegrippen - hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun - in een ander licht geplaatst. In een WRAP-groep maakt u een begin met een eigen WRAP. U kunt daar zelf verder aan werken, schaven en veranderen. WRAP helpt om het herstel vorm te geven en om de hulpvraag steeds scherper te formuleren. Zo ontwikkelt een WRAP-plan zich tot een flexibele leidraad in het dagelijks leven. WRAP is bij uitstek een ondersteuningsvorm waar ervaringsdeskundigen meerwaarde hebben in de behandeling en begeleiding.

Meer informatie of interesse in de WRAP?
Neem dan contact op met Bureau Herstel