Herstelwerkgroepen

Wilt u actief aan uw herstel werken, de regie over uw eigen leven terugnemen en werken aan empowerment (het ontdekken en aanboren van uw eigen kracht)? De herstelwerkgroepen binnen Mondriaan bieden u hierbij mogelijkheden.

De herstelwerkgroepen zijn zelfhulpgroepen waarin u kennis maakt met het begrip Herstel. Iedere deelnemer heeft een psychische crisis doorgemaakt en wil naast het leren omgaan met zijn/haar kwetsbaarheid, een nieuwe betekenis en doel geven aan het leven. Aan de hand van thema’s deelt en bespreekt u met elkaar eigen ervaringen. Daarbij wordt steeds een herstelthema uitgediept. Op die manier krijgt u meer ervaringskennis en ontwikkelt u een persoonlijk en gezamenlijk herstelperspectief.

Een paar voorbeelden van thema’s die worden besproken:

  • Bronnen van steun
  • Valkuilen
  • Omgaan met de hulpverlening
  • Medicatie

Door de uitwisseling en het gesprek met de anderen kunt u uw eigen herstel versterken. Tegelijkertijd kunnen de anderen dankbaar gebruik maken van uw herstelvaardigheid. Ook als u overweegt om ervaringswerk te verrichten is deelname aan een herstelwerkgroep de eerste stap om u te oriënteren op het vakgebied en de principes van herstel.

Werkwijze

De groep, van maximaal 8 deelnemers, komt iedere twee weken bij elkaar. De bijeenkomsten duren 2 uur en worden ondersteund door twee kartrekkers (ervaringsdeskundigen). De kartrekkers zijn zelf tegelijkertijd deelnemer, maar vervullen ook een voorzittersrol. 

Alles wat er besproken wordt blijft binnen de groep. Hierdoor kunt u zich als deelnemer vertrouwd en veilig voelen. Iedereen is vrij om te bepalen wat hij/zij wil delen.

Aanmelden en kosten

Heeft u interesse in de herstelwerkgroep? Mail dan naar Bureau Herstel.  We gaan graag met u in gesprek om te bekijken of de herstelwerkgroep iets voor u is. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Lees meer