Raad van Toezicht

Dhr. Mr. H.M.A. (Huub) Dumont
Mevr. Prof. Dr. E.H. (Evelien) Tonkens
Mevr. Drs. T.S. (Therese-Sophie) de Wit
Dhr. Drs. W.M.H.A. (Willem) Lemmens
Dhr. P.W. (Wim) Hoogers
Mevr. Drs. M.M.J. (Leen Dielis)

Functies en nevenfunties RvT leden

Huub Dumont

 • Freelance adviseur bestuurders

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Mondriaan
 • Voorzitter Raad van Toezicht Innovo
 • Voorzitter bestuur Stichting Pilon
 • Lid bestuur Stichting de Weijerhorst          

Evelien Tonkens

 • Hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Mondriaan
 • Voorzitter van de jury van de (jaarlijkse) Helemaal Humanitas prijs
 • Lid Raad van Toezicht Meander Medisch Centrum Amersfoort
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders (NVTZ)
 • Lid Adviesraad Platform Zijn (Vrouwenplatform Nederland)
 • Lid redactieraad Tijdschrift voor Genderstudies
 • Lid redactieraad Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
 • Lid Slimme Raad Eindhoven
 • Voorzitter Begeleidingscommissie onderzoek vrijwilligerswerk in de asielzoekersopvang (ingesteld door het WODC) 

Thérèse-Sophie de Wit

 • Adviseur en coach bestuur en management (zzp)

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Mondriaan
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Pergamijn
 • Taalcoach Vluchtelingenwerk

Willem Lemmens

 • Directeur Bobanne B.V. Management & Consultancy

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Mondriaan
 • Lid Commissie Ruimtelijke Ordening VNO-NCW
 • Vice voorzitter Raad van Toezicht Cicero Zorggroep

Wim Hoogers

 • Adviseur, bestuurder en toezichthouder 2017- heden

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Mondriaan
 • Lid Raad van Toezicht Lunet Zorg in Eindhoven, 2013- heden
 • Voorzitter Raad van Toezicht Munttheater Weert, 2017- heden

Leen Dielis

 • Directeur/ bestuurder azM Herstelzorg / Stichting Bejaardenzorg Clara Fey

Nevenfunctie:

 • Lid Raad van Toezicht Mondriaan


Rooster van aftreden RvT leden

1   januari 2016

H.  Dumont

W.  Lemmens

Einde 1e termijn. Herbenoemd

Einde 1e termijn. Herbenoemd

1   januari 2017

E. Tonkens

Einde 1e termijn. Herbenoemd

1 januari 2018

P. WoltersEinde 2e termijn. Beëindigde lidmaatschap voortijdig.
1   januari 2019

T-S. de Wit

Einde 1e termijn. Herbenoemd

1   januari 2020

H. Dumont

W. Lemmens

Einde 2e termijn. Niet herbenoembaar

Einde 2e termijn. Niet herbenoembaar

1   januari 2021

E. Tonkens

Einde 2e termijn. Niet herbenoembaar

1   januari 2022

W. Hoogers

Einde 1e termijn. Hernoembaar

1   januari 2023

T-S. de Wit

Einde 2e termijn. Niet herbenoembaar

1 juli 2023

L. Dielis

Einde 1e termijn. Herbenoembaar

1 januari 2016

W. Hoogers

Einde 2e termijn. Niet hernoembaar

E-mail adres RvT

raadvantoezicht@mondriaan.eu

Download