Procuratieregeling

Procuratieregeling Concern Mondriaan (inclusief de dochterondernemingen)

De procuratieregeling houdt in dat aangewezen personen volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Mondriaan of een nader te noemen BV, met inachtneming van in deze regeling genoemde voorwaarden.

- Procuratieregeling