Medezeggenschap

Medezeggenschap en participatie van cliënten in het beleid en de behandeling is stevig verankerd binnen Mondriaan. Onafhankelijke medezeggenschapsorganen zorgen gevraagd en ongevraagd voor advies en inzicht. De Cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënt richting de organisatie en maakt een open dialoog mogelijk. Dankzij de medezeggenschapsraden weten we wat er leeft bij onze cliënten, en hoe we onze zorg kunnen verbeteren.

Onze jeugdige patiënten zijn vertegenwoordigd in de Jongerenraad. Vergaderingen gaan over het dagprogramma, groepsregels, maar ook over bejegening op de afdeling. Ongeacht of zich een situatie in de kliniek, in de dagbehandeling of ambulant afspeelt. Dat werkt in twee richtingen; wij vragen de jongeren om advies over bepaalde onderwerpen, maar de jongeren geven ook ons advies. Gevraagd en ongevraagd.

Ook volwassenen en ouderen geven hun mening in een open en eerlijke dialoog over zaken die hen op het hart liggen. Onderwerpen zijn huisvesting, bewegingsvrijheid, in- en externe samenwerkingsverbanden et cetera. De vrijwilligers in de familieraad komen op voor de belangen van naasten en familieleden van onze patiënten. Naast de formele medezeggenschap zet Mondriaan ook themagroepen in.

We zijn bijzonder trots op de ervaringsdeskundigen die een steeds belangrijkere rol innemen in de behandeling en binnen Mondriaan. Zij zijn volwaardige collega’s binnen het multidisciplinaire behandelteam en zijn actief in alle lagen van onze organisatie. Ze ondersteunen het individuele herstelproces van de patiënt en brengen kennis en vaardigheden mee, gebaseerd op hun eigen herstelproces en ervaringen. Zij ondersteunen de patiënt om regie te nemen over het dagelijks leven en te leren omgaan met de persoonlijke kwetsbaarheid. Naast hun rol in de behandeling en preventie, schuiven de ervaringsdeskundigen regelmatig aan bij gesprekken met de zorgverzekeraars en gemeenten.

Samen maken we de zorg beter, in cocreatie met elkaar!