Routine Outcome Monitoring (ROM)

Informatie voor patiënten over het meten van psychische klachten met behulp van vragenlijsten.

Kwaliteit van zorg

Bij Mondriaan proberen wij zo goed mogelijke zorg te bieden. Daarom is het belangrijk dat wij aan kwaliteitsbewaking doen. Een van de manieren om kwaliteit van zorg te bewaken is door het vastleggen van de aard en ernst van de klachten van onze patiënten. Door dit op een systematische manier met behulp van vragenlijsten te doen kunnen wij het effect van uw behandeling beoordelen en het behandelaanbod zo passend mogelijk maken. De resultaten zijn een ondersteuning van de diagnose en de behandeling en worden met u besproken. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van onze zorg hoog houden, naar de standaard van deze tijd.

Het meten van uw klachten

Gedurende de behandeling wordt er aan het begin van uw behandeling, tijdens en aan het eind van uw behandeling een vragenlijst afgenomen. Deze procedure van herhaalde metingen wordt routine outcome monitoring genoemd.

Bent u in behandeling bij verslavingszorg?

Dan worden er bij de intake 10 vragenlijsten afgenomen door de intaker. De vragen gaan onder andere over uw lichamelijke en psychische klachten in de afgelopen weken. Tijdens de behandeling zal er elke 3 maanden met behulp van een vragenlijst uw middelengebruik worden geëvalueerd. U zult hiervoor door uw behandelaar worden benaderd. Jaarlijks vindt er een uitgebreidere evaluatie plaats met behulp van 5 vragenlijsten. Ook hiervoor wordt u benaderd door uw hulpverlener. Tegen het eind van de behandeling wordt u gevraagd om voor een laatste maal een aantal vragenlijsten in te vullen.

Het afnemen van deze lijsten is een eis van de zorgverzekeraars om de kwaliteit te bewaken. Indien wij hier niet aan voldoen kan dit betekenen dat de behandeling niet meer door de zorgverzekeraar vergoed wordt.

Voor vragen kunt u te allen tijde terecht bij uw behandelaar.