Organisatie

Mondriaan bestaat uit drie zorgbedrijven gericht op een specifieke doelgroep en één onderdeel gericht op de ondersteuning van de zorg. Mondriaan heeft een raad van bestuur, een raad van toezicht, een centrale ondernemingsraad, cliëntenraden en een familieraad.

Mondriaan organogram

Mondriaan Kinderen en jeugdigen

voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar
- Ambulant/kliniek generalistische zorg
- Orthopsychiatrie
- Verslaving: jongeren en middelen
- Leo Kannerhuis Limburg

Mondriaan Volwassenen

voor volwassenen
- Generalistische behandelprogramma’s voor de meest voorkomende psychische problemen. Deze worden uitgevoerd door de Generalistische Basis GGZ.
- Specialistische behandelprogramma's voor meest voorkomende psychische problemen. Deze worden uitgevoerd door ons zorgbedrijf PsyQ.
- Specialistische wijkgerichte behandelprogramma's in onze Fact-teams
- Verslaving: Ambulant/kliniek volwassenen
- Radix Centrum Forensisch Psychiatrische Zorg 

Mondriaan Ouderen

voor mensen van 65 jaar en ouder
- Psychogeriatrie
- Gerontopsychiatrie

Mondriaan Services

- Personeel, Opleiding en Communicatie (POC)
- Facilities
- Financiën
- ICT
- Vastgoed