Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

23 december 2019

Met ingang van 1 januari 2020 maakt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) het mogelijk om verplichte zorg, zoals het toedienen van verplichte medicatie of het uitoefenen van toezicht op u, poliklinisch of bij u thuis te geven.

Soms leidt een ernstige psychische aandoening ertoe dat u een gevaar voor uzelf of anderen bent. Tot voor kort was een verplichte opname in een instelling de enige manier om u dan te helpen en het gevaar weg te nemen. Met behulp van de Wvggz kunt u makkelijker contact blijven houden met uw familie en vrienden en blijven deelnemen aan de samenleving. Alleen als het in de eigen omgeving echt niet kan, als het er niet veilig genoeg is voor uzelf en uw omgeving, of u zelf niet wil, kan opname in een instelling een betere oplossing zijn.

Op deze pagina op onze website vindt u meer informatie over deze wet.