Week van het Zorgeloze Kind: 7 t/m 11 oktober 2019

Week van het Zorgeloze Kind: 7 t/m 11 oktober 2019

3 september 2019

Van maandag 7 oktober tot en met vrijdag 11 oktober 2019 organiseren Xonar en Movare met diverse jeugdzorgorganisaties (waaronder Mondriaan), onderwijsinstellingen, welzijns- en kinderopvangorganisaties in Zuid-Limburg de Week van het Zorgeloze Kind. Door heel Parkstad zijn er in die week bijeenkomsten en workshops gepland. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang!

Voor wie is de Week van het Zorgeloze Kind interessant?

Enerzijds richten we ons op professionals die kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunen bij leren, opgroeien en opvoeden. Denk hierbij aan leerkrachten in het onderwijs en medewerkers binnen de jeugd- en jongerenwerk, jeugd- en opvoedhulp en specialistische jeugd GGZ. Maar ook op medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij jeugdigen en gezinnen vanuit hun rol in toegangsteams, wijkteams en beleid. Voor medewerkers binnen deze organisaties is het enorm belangrijk om elkaar te kennen, verbindingen te leggen en te leren van elkaar.

Anderzijds richten we ons op ouders, onmiskenbaar belangrijk in de opvoeding van hun kind(eren). We willen met de Week van het Zorgeloze Kind ouderparticipatie stimuleren en ouders versterken in de opvoeding van hun kinderen.

U kunt zich via de website van de Week van het Zorgeloze Kind alvast aanmelden voor de diverse workshops. Nog niet alle workshops zijn ingevuld, dus houd de site regelmatig in de gaten.