Vacature lid raad van bestuur (zorginhoudelijk profiel)

Vacature lid raad van bestuur (zorginhoudelijk profiel)

14 december 2018

De Raad van Toezicht van Mondriaan komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van lid raad van bestuur (inhoudelijke portefeuille).

Mondriaan kent een tweehoofdige raad van bestuur. Beide bestuurders opereren collegiaal vanuit een hechte en wederkerige samenwerking. De twee bestuurders zijn gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor het te voeren en gevoerde beleid. Besturing vindt plaatsop basis van collegialiteit. De bestuurders leggen rechtstreeks verantwoording af aan de raad van toezicht. Uitgangspunt voor de raad van bestuur is de bestuurlijke opgave van Mondriaan.

Mondriaan staat voor de opgave om (zijn rol in) het nieuwe zorglandschap - na de transities - inhoudelijk verder vorm te geven en te borgen. Vanuit de gedragen gezamen­lijke verantwoordelijkheid is het primair aandachtsgebied van de voorzitter raad van bestuur - vanuit zijn achtergrond - de bedrijfsvoering (in algemene zin). Complementair daaraan heeft het te rekruteren lid raad van bestuur als primair aandachtsgebied zorg.  Het accent ligt daarbij op, onder andere, het verbinden van de strategie met de zorginhoud, innovatie van de zorg, wetenschappelijk onderzoek en de verbinding met vakgroepen en specialisten. Tevens hoort hierbij het verbinden van landelijke en regionale ontwikkelingen met de interne zorgorganisatie (vakgroepen, specialistenraad), en de continue aandacht voor kwaliteit en veiligheid. Daarnaast onderhoudt het lid raad van bestuur, extern, de relevante contacten met het werkveld en de partners in de regio en daarbuiten.

- Bekijk hier de profielschets van de functie lid raad van bestuur Mondriaan