Training dementie voor vrijwilligers Mondriaan Ouderen

Training dementie voor vrijwilligers Mondriaan Ouderen

4 juli 2018

De vrijwilligers van Mondriaan Ouderen zijn geschoold in hoe zij om kunnen gaan met dementie. Het was een zeer waardevolle ervaring. De training focust op hoe je dementie kunt herkennen en hoe kun je mensen met dementie kunt helpen in het dagelijkse leven.

De training werd verzorgd door www.samendementievriendelijk.nl. Het eerste deel van de training draaide om het vergroten van kennis over dementie en het herkennen van (beginnende) dementie. In het tweede deel werden situaties besproken die deelnemers in de praktijk tegenkomen. Door het oefenen met praktijksituaties kunnen en durven deelnemers de kennis ook in het dagelijks leven toe te passen. Tot slot werd besproken hoe het geleerde toegepast kan worden in de praktijk.

Vrijwilligers bedankt voor jullie inzet en Samen Dementievriendelijk voor de training!

Op de website www.samendementievriendelijk.nl staat een online training die iedereen gratis kan volgen.