Te gast bij L1 over bemoeizorg

Te gast bij L1 over bemoeizorg

4 december 2018

Kim van Dillen (psychiater) en Geert Lemmens (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) waren te gast in de studio van L1 om uit te leggen hoe bemoeizorg werkt. Zij werken in het team Bemoeizorg van Mondriaan in de regio Parkstad met zorgmijders; mensen die hulp niet willen of kunnen accepteren of zelf niet om hulp vragen. Zorgmijders hebben problemen op meerdere leefgebieden die ze zelf moeilijk kunnen oplossen. Vaak zijn de problemen van psychische aard eventueel in combinatie met het gebruik van verslavende middelen.

Om toch deze mensen te bereiken zijn er speciale teams die als taak hebben om contact te leggen met hen, hen te ondersteunen bij de problemen, hen te stimuleren hulp te accepteren en hen te motiveren voor een behandeling. Kim van Dillen en Geert Lemmens werken beide in het team Bemoeizorg Brunssum met als werkgebied Parkstad.

- Kijk hier het interview bij L1 terug

- Meer informatie over Bemoeizorg