Symposium Verstoorde Emotie

Symposium Verstoorde Emotie

1 januari 2017

In samenwerking met de Universiteit Maastricht organiseert Mondriaan vrijdag 3 februari 2017 het symposium ‘Verstoorde Emotie’, de mechanismen van het ontstaan en de behandeling van emotionele stoornissen.

In het symposium wordt ingegaan op hoe klachten als angst, paniek, dwang en post-traumatische stress ontstaan en hoe we door de mechanismen beter te begrijpen de behandelingen doelgerichter kunnen verbeteren. Om dit complexe onderwerp goed te belichten laten we drie experten uit verschillende vakgebieden aan het woord: een psycholoog, een neurochirurg en een psychiater.

De meest belangrijke gebeurtenissen in het leven gaan gepaard met emoties, in positieve maar ook in negatieve zin. Denk maar aan vriendschap, liefde, succes op het werk, sportieve prestaties maar ook onenigheid, verlies, ziekte en dood. Wanneer negatieve emoties langdurig aanwezig zijn kan ziekte ontstaan. De oorzaken hiervoor zijn veelvuldig: onrustwekkende signalen uit het eigen lichaam, dreigend controleverlies of traumatische gebeurtenissen. In elk van deze gevallen kan forse verstoring ontstaan van het psychisch welbevinden maar treden er ook sterke lichamelijke veranderingen op. De impact daarvan is groot, op de persoon en op de omgeving. 

Dit symposium richt zich op psychiaters (io), psychologen (io), huisartsen en psychiatrisch verpleegkundigen.

Aanmelden

- programma