Staatssecretaris Paul Blokhuis bezoekt Mondriaan voor overleg Regionale Taskforce Wachttijden

Staatssecretaris Paul Blokhuis bezoekt Mondriaan voor overleg Regionale Taskforce Wachttijden

16 juni 2020

Op 15 juni bracht staatssecretaris Paul Blokhuis een bezoek aan de Regionale Taskforce Wachttijden (RT Wachttijden) Zuid-Limburg bij Mondriaan GGz in Heerlen. Bart Bongers, manager van ZIO en tevens voorzitter van de RT Wachttijden, en Jean-Paul Essers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Mondriaan, waren, zijn gastheren. Verder waren alle leden (financiers van zorg, aanbieders in de GGZ en het sociaal domein en de huisartsenzorg) van de RT Wachttijden uit Zuid-Limburg aanwezig.

GGZ Nederland (inmiddels de Nederlandse GGZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) startten in 2018 het initiatief ‘weg van de wachtlijst’ om de wachtlijstproblematiek aan te pakken. Vooruitlopend hierop had VWS in samenwerking met KPMG een aantal RT’s opgericht. De RT Wachttijden in Zuid-Limburg behoorde tot de eerste. De reden daarvoor is helaas niet positief: de wachttijden in Zuid-Limburg behoren al jaren tot de langste van het land. Vanmiddag werden de staatsecretaris en de leden van de TaskForce bijgepraat over de voortgang van het actieplan en de eerste resultaten van de initiatieven die inmiddels gerealiseerd zijn ter reductie van de wachtlijsten.

Vanuit het netwerk hebben de betrokken organisaties zich in de afgelopen jaren ingezet voor het verkorten van de wachttijden. In 2019 leidde dat tot het opstellen van een regionaal plan en, in samenwerking met ZN, het aantrekken en aanstellen van een versneller: Olga Sollet. Zij presenteerde de resultaten van haar inventarisatie. Tijdens de presentatie illustreerde Boris Klingenberg de praktijk van anders werken zonder wachttijden zoals gehanteerd in de proeftuin Blauwe/Nieuwe GGZ in Maastricht.

Naar aanleiding van deze presentatie hebben de deelnemers met de staatssecretaris gesproken over diverse onderwerpen met betrekking tot de reductie van de wachttijden. Hierbij zijn onder meer aan de orde gekomen de behoefte aan meer inzicht in de wachtlijsten (wie staat er nu eigenlijk waar op de wachtlijst en wie staat er op meerdere wachtlijsten); verdere verbetering van de samenwerking binnen de GGZ en tussen het sociale- en zorgdomein; de psychosociale zorg nog dichter bij de huisarts en het faciliteren van de communicatie en informatie-uitwisseling tussen professionals en de cliënt(systemen).

De Tweede Kamer was op 8 juni jongstleden zeer kritisch op de plannen van de staatssecretaris. In reactie op de vragen heeft staatssecretaris Blokhuis toegezegd dat er een kamerbrief komt met nadere informatie en dat de stuurgroep met betrekking tot de wachttijden eind deze maand met nadere voorstellen komt, "voor verdere stappen voor zover die nodig zijn." Blokhuis is geïnteresseerd in de voortgang van de Taskforce en de gang van zaken bij de transformatie van de GGz in Zuid Limburg. Later in het jaar zal hij, op uitnodiging van de Raad van Bestuur van Mondriaan, nog een werkbezoek aan Mondriaan brengen. De staatssecretaris heeft voorgesteld tijdens dit werkbezoek ook de RT Wachttijden te bezoeken om de verdere voortgang en resultaten te bespreken.