Samen maken we Limburg dementievriendelijk

Samen maken we Limburg dementievriendelijk

9 maart 2018

Mondriaan Ouderen heeft het initiatief genomen om deel te nemen aan de bedrijvenestafette om Limburg dementievriendelijk te maken. Wij vinden het belangrijk dat alle collega's dementie weten te herkennen en mensen met dementie zo goed mogelijk kunnen helpen.

Groeiend aantal mensen met dementie

Limburg telt in 2020 naar verwachting 24.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing stijgt dit aantal tot ca. 41.000 in 2040. Zeventig procent van hen woont thuis en neemt deel aan het gewone leven. De kans is dus heel groot dat wij steeds vaker mensen met dementie tegenkomen. En dan is het fijn als je weet wat je kunt doen om hen goed te helpen.

Volg de gratis online training

Word dementievriendelijk en doe de gratis online training. Roep je vrienden, familie en collega's op om ook mee te doen want samen maken wij Limburg dementievriendelijk! https://samendementievriendelijk.nl/limburg-dementievriendelijk