Reactie op berichtgeving in de media

18 november 2019

We willen u als relatie van Mondriaan over het volgende informeren. Naar aanleiding van een artikel in het AD van afgelopen zaterdag was er publiciteit over oud-cliënt Thijs H. die verdacht wordt van moord. Het artikel in het AD dat meningen en onjuistheden bevat, heeft een beschuldigende en suggestieve toon richting Mondriaan en leidde tot aandacht van andere media.

Het is bijzonder spijtig dat deze publiciteit kan zorgen voor onrust en emoties onder onze medewerkers, cliënten, familie en andere betrokkenen. Maar, zoals eerder uitgelegd, kunnen we als Mondriaan helaas niet inhoudelijk reageren op de beweringen in het artikel.

Mondriaan bevindt zich in een lastige positie. Er wordt veel gezegd en geschreven. Zoals al eerder aangegeven kunnen we vanwege het beroepsgeheim niet uitleggen wat onze kant van het verhaal is. Schending van het medisch beroepsgeheim is strafbaar. En tenslotte wachten we nog op de reactie van de inspectie op het onderzoeksrapport over deze zaak dat is opgesteld door extern deskundigen.

Het feit dat we als Mondriaan niet inhoudelijk reageren is dus geen kwestie is van 'niet willen' reageren, maar 'niet mogen en dus niet kunnen'. 

Waar mogelijk willen we als Mondriaan transparant zijn. We verwachten op korte termijn de reactie van de inspectie op het door Mondriaan aangeleverde onderzoeksrapport over deze zaak. Wanneer deze reactie binnen is, zullen we samen met de inspectie en onze advocaat bekijken hoe we daarmee om kunnen gaan. We kijken of er mogelijkheden zijn om meer informatie te delen, uiteraard binnen de kaders van de wet en regelgeving.