Reactie Mondriaan op publicatie afsluitbrief IGJ

9 maart 2020

De tragische gebeurtenissen in de eerste week van mei 2019 rondom patiënt T.H. liggen al enige tijd achter ons, maar nog dagelijks leven we mee met alle getroffenen. Zoals gemeld in de media, hebben wij meteen na de gebeurtenissen een onafhankelijke commissie opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar de onttrekking van verpleging door de patiënt op 8 mei 2019. Op 31 oktober 2019 hebben wij dit onderzoeksrapport aangeboden aan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Op 21 november 2019 heeft de IGJ laten weten dat zij op grond van de onderzoeksrapportage concludeert dat de gemelde gebeurtenis zorgvuldig is onderzocht en dat Mondriaan voldoende verbetermaatregelen heeft genomen. Met een “afsluitbrief” heeft de IGJ de melding afgesloten. Vanwege het maatschappelijke belang heeft de IGJ besloten om de afsluitbrief openbaar te maken en te publiceren op haar website. Wij staan achter dat besluit.

Mondriaan bevond zich tijdens het onderzoek in een lastige positie. Vanwege ons beroepsgeheim (en om het onderzoek niet te verstoren) konden wij geen nadere informatie delen over de gebeurtenissen. Tegelijkertijd begrijpen we de behoefte aan duidelijkheid heel goed. Het niet delen van informatie was dan ook geen kwestie van niet willen, maar van niet kunnen. Wij vinden het daarom een goede zaak dat de IGJ conform haar bevoegdheid de afsluitbrief nu openbaar maakt en voor zover mogelijk openheid van zaken geeft. 

Zoals gebruikelijk heeft de IGJ in de publieksversie van de afsluitbrief de naar personen te herleiden (medische) informatie zwart gemaakt. In het belang van Mondriaan en onze medewerkers vinden wij het belangrijk dat de informatie uit de afsluitbrief goed kan worden geïnterpreteerd. Daarom hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de IGJ ons bood om een aanvullende reactie op de afsluitbrief te geven. U vindt de afsluitbrief en onze reactie op de website van de IGJ.

Raad van bestuur

Mondriaan