Publieksinformatielijn Corona van start

Publieksinformatielijn Corona van start

15 april 2020

Mondriaan opent informatielijn voor mensen met zorgen of psychische klachten door coronacrisis.Het coronavirus vraagt veel van ons allemaal, vooral ook flinke aanpassingen in ons gedrag. Als Mondriaan maken we ons sterk voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg. We realiseren ons dat er mensen zijn die zorgen, psychische klachten of ongewenste veranderingen in hun gedrag ervaren door de coronacrisis. Daarom stellen we vanaf 15 april voor deze mensen een publieksinformatielijn open. Het nummer van de lijn is 088 5067202.

De lijn is bedoeld voor alle inwoners in het werkgebied van Mondriaan: Zuid-Limburg. Mensen ervaren door de corona-uitbraak psychische klachten die ze eerder niet of nauwelijks hadden zoals gevoelens van eenzaamheid, stress, depressieve en/of angstklachten of agressief gedrag.

Omdat ouders en kinderen/partners in deze periode ineens veel intensiever dan voorheen samenleven, kunnen er opvoed- en/of relatieproblemen ontstaan die er eerder niet waren. Ook kunnen mensen constateren dat ze veel meer drinken, gamen of gokken of meer drugs gebruiken dan ze gewend zijn.

Om te voorkomen dat al die veranderingen in het eigen welzijn en/of gedrag leiden tot meer ernstige problemen voor de betrokkene zelf of zijn omgeving, stelt Mondriaan de publieksinformatielijn open. De lijn is bedoeld als service in moeilijke tijden, is niet gekoppeld aan een verwijzing via de huisarts en is voor iedereen in Zuid-Limburg toegankelijk.

De mensen achter de lijn zijn preventiemedewerkers. Afhankelijk van de vraag pakt Mondriaan de vraag zelf op. We bieden een luisterend oor, geven tips en adviezen en helpen de vragensteller zelf een antwoord te vinden op zijn of haar vragen. De preventiemedewerkers hebben veel ervaring en expertise op dit vlak. Wanneer het preventieaanbod niet voldoende is, zal de preventiemedewerker de weg wijzen naar andere zorgvormen.

 De Publieksinformatielijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur (behalve 27 april, 5, 21 en 22 mei en 1 juni) op 088 5067202 of publieksinformatielijn@mondriaan.eu