Psychiaters bij L1 over het boek Persoonlijke Psychiatrie

Psychiaters bij L1 over het boek Persoonlijke Psychiatrie

6 juli 2017

Het bijzondere aan het nieuwe Leerboek Persoonlijke Psychiatrie (april 2017) is dat het voor heel veel mensen van nut kan zijn, niet alleen voor basisartsen in opleiding. Wijkagenten kunnen er baat bij hebben, maar ook advocaten die in een rechtszaak te maken krijgen met mensen met psychiatrische aandoeningen. Het kan helpen bij het beter begrijpen van bepaald gedrag. Op 5 juli 2017 vertelden psychiaters van Mondriaan, Maarten en Patrick, bij L1 Radio dat aandacht voor het persoonlijke verhaal van de patiënt van groter belang is dan artsen in hun opleidingen geleerd hebben.

Dat verhaal is namelijk ontzettend belangrijk in het leren begrijpen van het ontstaan van de aandoening en het is heel belangrijk bij het behandelen van psychiatrische problemen. Daarbij moet er ook, meer dan vroeger, een beroep gedaan worden op de eigen verantwoordelijkheid van patiënten. In de psychiatrie is er behandeling in de vorm van therapie (gesprekken) en medicatie, maar daarnaast moet de patiënt zelf veel werk doen en echt zelf aan de slag om herstel te bevorderen.

Patrick Domen, Maarten Bak en Jim van Os zijn de hoofdauteurs van dit boek. Samen met zo’n zestig andere auteurs werkten zij aan dit boek. Patrick en Maarten zijn beide psychiater, (Maarten is vervangend) opleider voor psychiaters bij Mondriaan en universitair docent (Universiteit Maastricht). Luister hier het interview.