Prof. dr. Bas van Alphen benoemd tot bijzonder hoogleraar bij Tilburg University en hoofdopleider bij RINO Zuid

Prof. dr. Bas van Alphen benoemd tot bijzonder hoogleraar bij Tilburg University en hoofdopleider bij RINO Zuid

1 december 2017

Met ingang van 1 december 2017 is Prof. dr. Bas van Alphen benoemd tot bijzonder hoogleraar van de leerstoel ‘Beroepsopleiding tot Gezondheidzorgpsycholoog’ bij het departement Medische en Klinische Psychologie aan Tilburg University. In het verlengde hiervan is hij benoemd tot hoofdopleider bij RINO Zuid. Daarmee krijgt hij de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de opleiding van psychologen in de gezondheidzorg in Zuid-Nederland.

Naast het hoofdopleiderschap zal Bas van Alphen zich in zijn onderzoek vooral richten op de vertaling van wetenschappelijke kennis naar praktisch handelen. De inbedding van de leerstoel in het departement Medische en Klinische Psychologie ligt daarbij voor de hand. Dit vakgebied is de belangrijkste voedingsbodem voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

RINO Zuid heeft de ambitie om de opleiding tot gezondheidzorgpsycholoog te moderniseren, waardoor de opgeleide psychologen vanuit een wetenschappelijk perspectief een belangrijke bijdrage blijven leveren aan goede psychologische hulp voor een brede doelgroep. Als hoofdopleider zal Bas van Alphen hiervoor de inhoudelijke verantwoordelijkheid krijgen.

Bas van Alphen is al bijzonder hoogleraar klinische ouderenpsychologie aan de Vrije Universiteit van Brussel en is hiernaast gezondheidszorgpsycholoog/manager behandelzaken van het Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen bij Mondriaan in Heerlen.