Prachtige score tevredenheidsonderzoek Teaching Hospital

Prachtige score tevredenheidsonderzoek Teaching Hospital

25 februari 2019

Een onlangs door de universiteit gehouden tevredenheidsonderzoek naar Teaching Hospital Mondriaan – Universiteit Maastricht bij betrokken studenten leverde een mooie gemiddelde score op van 4.6 op een schaal van 5 punten. De studenten waarderen vooral de begeleiding en de feedback op hun gespreksvaardigheden.

Wat is Teaching Hospital Mondriaan – Universiteit Maastricht?

Het Teaching Hospital is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, faculteit Health, Medicine and Lifesciences en Mondriaan. Geneeskunde studenten spreken tijdens het 3e jaars cluster Psychomedische Problemen voor het eerst met patiënten met psychische klachten. In deze klinische onderwijspoli's (KOW's) staan het voeren van een anamnese en een mentale status onderzoek centraal.  

Studenten ontmoeten patiënten: Anamnese en Mentale Statusonderzoek

Studenten maken kennis met een breed scala aan problemen waar patiënten in de Geestelijke Gezondheidszorg mee kampen. Deze patiënten hebben zich vrijwillig aangemeld voor deze poli en leveren zo een actieve bijdrage aan de studieontwikkeling van betreffende studenten en destigmatisering van psychische klachten. De gesprekken vinden in een open sfeer plaats, gecombineerd met een directe en vooral verbindende vraagaanpak van de studenten. Vanuit Mondriaan worden de KOW's zowel voor patiënten alsook voor de studenten met veel enthousiasme begeleid door Andrea Curfs-Daemen en Peter Frederix.

Uitdaging voor patiënten: reflectiemomenten

De betrokken patiënten voelen zich uitgenodigd om op een oorspronkelijke manier een zinvolle bijdrage te leveren aan het persoonlijk ontwikkelingsproces én het studieproces van deze geneeskunde studenten. De gesprekken bieden de patiënten tevens de mogelijkheid om op hun psychiatrische voorgeschiedenis en actuele eigen situatie te reflecteren.

Chapeau voor alle betrokkenen bij de Klinische OnderwijsPoli's van Mondriaan!