Pilot Leefhuis gegund aan XONAR, Mondriaan en Koraal

Pilot Leefhuis gegund aan XONAR, Mondriaan en Koraal

17 december 2018

Medio december 2018 hebben de gemeenten ons laten weten dat het samenwerkingsverband XONAR, Mondriaan en Koraal de aanbesteding Pilot Leefhuis gegund heeft gekregen.

We gaan deze pilot per 1 januari uitvoeren bij de verblijfsgroep Salix van XONAR in Heerlen voor jongeren van 11-18 jaar. Het vaste XONAR-team van Salix wordt daarbij ondersteund door GGZ- en LVB- expertise vanuit Mondriaan en Koraal. Met deze pilot willen de gemeenten bezien of jeugdigen die nu nog in een grote instelling verblijven of geplaatst zouden worden, meer lokaal en kleinschalig kunnen worden opgevangen. Dus: een gewoon huis met maximaal 6 kinderen dat zich in de leefomgeving van de jeugdige bevindt en dat zoveel mogelijk lijkt op een normale gezinssituatie. Door de verschillende expertises aan het Leefhuis te verbinden beogen de gemeenten dat jeugdigen daar zo lang kunnen blijven als nodig is, ze hulp op maat krijgen en ze niet meer verplaatst hoeven te worden als de hulpvraag wijzigt.

De pilot heeft een looptijd van één jaar. In 2019 willen de gemeenten duidelijk krijgen of dit in 2020 op grotere schaal kan worden uitgerold in Zuid-Limburg.

We zijn blij met het vertrouwen dat de gemeenten in ons  stellen.