Pieter Baan Centrum betreurt ongenuanceerde weergave van dat wat haar rapporteurs tijdens de strafzaak over Mondriaan hebben verklaard

8 juli 2020

Het Pieter Baan Centrum (hierna: PBC) heeft per brief gereageerd op de brief van Mondriaan. Het PBC betreurt dat in de media een ongenuanceerde weergave is ontstaan over wat de PBC-rapporteurs tijdens de strafzitting van Thijs H. zouden hebben verklaard over de vermeend onzorgvuldige hulpverlening door Mondriaan.

Het PBC stelt nadrukkelijk dat zij de gang van zaken achteraf en met de kennis van nu heeft beoordeeld en dat haar retrospectieve onderzoek van een hele andere orde is dan een behandeling van een patiënt in het dagelijks leven.

Het PBC wil haar rapport niet aan Mondriaan verstrekken omdat “wet- en regelgeving zich daar tegen zouden verzetten”. Het PBC verklaart zich wel bereid met Mondriaan in gesprek te gaan, doch pas nadat de strafzaak tegen Thijs H.  is beëindigd en de uitspraak onherroepelijk is. Dat kan echter nog jaren duren; zo lang kan en wil Mondriaan niet wachten.

Mondriaan blijft van mening dat het PBC onzorgvuldig, laakbaar en mogelijk zelfs onrechtmatig heeft gehandeld. Zij heeft gedurende het onderzoek op geen enkele wijze contact met ons gezocht, zij heeft geen nadere informatie bij ons ingewonnen, zij heeft geen  wederhoor toegepast. Wij vinden dit buitengewoon onzorgvuldig en zeer beschadigend voor Mondriaan. We overwegen dan ook nadere stappen tegen het PBC te ondernemen. Daarbij liggen alle opties nog op tafel.