Persoonlijkheidsstoornissen van Mondriaan Ouderen krijgt TOPGGz keurmerk

Persoonlijkheidsstoornissen van Mondriaan Ouderen krijgt TOPGGz keurmerk

3 maart 2017

Het expertisecentrum persoonlijkheidsstoornissen bij Ouderen krijgt van Stichting Topklinische GGz het TOPGGz keurmerk! Daarmee heeft Mondriaan het eerste topklinische centrum ouderenpsychiatrie in Nederland met expliciete focus op persoonlijkheidsstoornissen. Noud Engelen, directeur Mondriaan Ouderen: “Het TOPGGz keurmerk is een belangrijk erkenning van ons hoog specialistisch werk maar bovenal stimulans en legitimatie voor verdere doorontwikkeling op dit uitermate boeiende en relevante terrein.”

Ouderen met persoonlijkheidsstoornissen kunnen zeer moeilijk omgaan met stressvolle situaties, zoals lichamelijke achteruitgang en vinden het bijzonder lastig om zich aan te passen aan nieuwe situaties, bijvoorbeeld pensionering. Dit veroorzaakt veel leed bij zowel de oudere zelf als diens omgeving met hoge ziektelast en zorgconsumptie tot gevolg. Persoonlijkheidsstoornissen vormen een chronische en tevens ernstige psychiatrische aandoening en gaan vaak gepaard met forse stemming-, angst-, en/of verslavingsproblematiek. Het ontbreekt bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen aan veerkracht en dit is nu juist essentieel om veroudering te kunnen trotseren.

Binnen Mondriaan Ouderen is persoonlijkheidsstoornissen al een aantal jaren hèt superspecialisme. Zowel vanuit de praktijk als door wetenschappelijk onderzoek wordt aangetoond dat het zinvol en belangrijk is om ouderen met persoonlijkheidsstoornissen te behandelen. De door Mondriaan Ouderen gevestigde leerstoel “klinische ouderenpsychologie” aan de Vrije Universiteit Brussel is de katalysator van de onderzoekslijn naar topklinische interventies bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.

Prof. dr. Bas van Alphen heeft de zorginhoudelijke leiding over het Expertisecentrum persoonlijkheidsstoornissen bij Ouderen. Hij heeft als psycholoog ruim twintig jaar werkervaring met ouderen met persoonlijkheidsstoornissen in de GGz. In 2006 promoveerde hij op de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen aan de Radboud Universiteit. In 2012 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar klinische ouderenpsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel met persoonlijkheidsstoornissen als wetenschappelijk aandachtsgebied. Hij verzorgt hierover (inter)nationaal onderwijs.

De hoofdlocatie van het expertisecentrum vormt “Wijerode” van Mondriaan Ouderen in Heerlen, de meest vergrijsde regio van Nederland. Het keurmerk is tevens de erkenning van de ouderenpsychiatrie en klinische ouderenpsychologie als specialismen in de Nederlandse GGz.     

Over het keurmerk

Topklinische geestelijke gezondheidszorg is bestemd voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen. De Stichting Topklinische GGz reikt het TOPGGz keurmerk uit aan afdelingen die deze zorg bieden. Deze afdelingen voldoen aan strenge criteria voor specialistische diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding. Dit wordt beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie.

Voor inlichtingen: Jeanny L’homme, afdeling communicatie: 088-5066980, communicatie@mondriaan.eu