Patiënttevredenheid 2017 laat een positief beeld zien

Patiënttevredenheid 2017 laat een positief beeld zien

22 februari 2018

Mondriaan maakt gebruik van de CQ Index (Consumer Quality Index) om de tevredenheid van patiënten te meten. Mondriaan hecht veel waarde aan de mening van de patiënt. Door continu onderzoek te doen naar de tevredenheid onder patiënten kan Mondriaan de kwaliteit van de behandeling verbeteren. Het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten aan Mondriaan in 2017 geven is 8,1.

Mondriaan maakt gebruik van de CQ Index (Consumer Quality Index) om de tevredenheid van patiënten te meten. Mondriaan hecht veel waarde aan de mening van de patiënt. Door continu onderzoek te doen naar de tevredenheid onder patiënten kan Mondriaan de kwaliteit van de behandeling verbeteren. Het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten aan Mondriaan in 2017 geven is 8,1.

Per onderdeel is het gemiddelde rapportcijfer in 2017:

Volwassenen: 8,2
Ouderen: 8,1
Basis GGZ: 8,8

De rapportcijfers die patiënten geven aan de verschillende onderdelen van de CQ-index (tevredenheidsvragenlijst) zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tevredenheid

 

Volwassenen

Ouderen

Basis GGZ

Bejegening 

Hoe ging de   behandelaar met u om tijdens de behandeling

9,2

8,9

9,7

Bereikbaarheid

Heeft u makkelijk   contact gekregen met uw behandelaar (telefonisch/mail/of anders)

8,7

8,3

9,3

Betrekken patiënt bij beslissingen over de   behandeling

Heeft u informatie   over uw behandeling gekregen en had u de mogelijkheid om over deze   behandeling mee te beslissen

8,0

7,6

8,7

Uitvoering   van de behandeling

Hoe is de   behandeling uitgevoerd; bijvoorbeeld de mogelijkheid om naasten wel/niet te   betrekken bij de behandeling en of de behandeling de juiste aanpak voor uw   klachten is geweest en of de behandeling naar wens is uitgevoerd.

8,3

8,6

8,8

Bespreken uitkomsten ROM (Routine Outcome   Monitoring) tijdens de behandeling

Zijn de resultaten   van de vragenlijsten die u heeft ingevuld voorafgaand, tijdens en bij   afsluiting van de behandeling met u besproken en toegelicht?

7,4

7,6

8,9

Beoordeling

Wat vond u in z’n   algemeenheid van de behandeling

8,0

8,4

8,4