Oratie bijzonder hoogleraar Joost à Campo

Oratie bijzonder hoogleraar Joost à Campo

9 oktober 2018

Op vrijdagmiddag 22 februari 2019 houdt Prof. dr. Joost M.L.G. à Campo zijn inaugurale rede als bijzonder hoogleraar Transforensische Psychiatrie in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Joost à Campo is als psychiater en Hoofd Research & Development verbonden aan Radix, het centrum voor forensisch psychiatrische zorg dat onderdeel is van Mondriaan. De oratie draagt de titel: ‘Een moord voor behandeling’.

Prof. dr. à Campo: “De toebedeling van patiënten aan reguliere GGZ of het Forensische zorgdomein is in hoge mate arbitrair. In de reguliere kliniek hebben gedwongen opgenomen patiënten vaak eenzelfde profiel als in de forensische kliniek. In de reguliere GGZ is echter geen aandacht voor risicotaxatie en delictpreventie. Het is dan wachten op ongelukken. Transforensische Psychiatrie overbrugt de kloof tussen de reguliere psychiatrie en forensische psychiatrie. Er is daarbinnen aandacht voor zowel de psychopathologie alsook voor delictpreventie.”

Transforensische Psychiatrie is een nieuw onderzoeks- en behandeldomein. Het richt zich op mensen met ernstige waarneming-, denk-, stemming en/of gedragsstoornissen, met daaraan gekoppeld disruptief gedrag. Ze vallen vooralsnog buiten het strafrecht doch dreigen zonder adequate behandelinterventie te criminaliseren. In feite behoeven ze een behandelkader met de voor de forensische psychiatrie kenmerkende aandacht voor delictpreventie. Ze zijn een maat te groot voor de reguliere GGZ en vooralsnog niet door Politie en Justitie binnen een Forensisch zorgkader geplaatst. Vaak heeft dit simpel te maken met zaken als, het doen van aangifte, of niet. De leerstoel is ingesteld door Mondriaan en richt zich op de effectiviteit(sverbetering) van zorg voor de voornoemde mensen in relatie tot veranderende wet- en regelgeving. 

Uitnodiging

Oratie Prof. dr. Joost M.L.G. à Campo: ‘Een moord voor behandeling’
Vrijdag 22 februari 2019 om 16.30 uur
Na afloop is er een receptie
Locatie: Aula van de Universiteit Maastricht
Minderbroedersberg 4-6 in Maastricht

In de omgeving zijn de parkeermogelijkheden zeer beperkt. Er is gelegenheid tot betaald parkeren in de garage onder het Vrijthof.

 

Download