Ook verdere versoepeling voor GGz

Ook verdere versoepeling voor GGz

26 juni 2020

De versoepelingen in het kader van COVID-19 die Mark Rutte en Hugo de Jong tijdens hun persconferentie van woensdag 24 juni bekend maakten, betekent dat we ook bij Mondriaan met ingang van 1 juli een aantal maatregelen kunnen versoepelen.

Bezoekersregeling

Voor alle doelgroepen (Kind & Jeugd, Volwassenen en Ouderen) zijn er geen beperkingen meer voor bezoek. De reeds bekende voorzorgsmaatregelen blijven van kracht: bezoek moet aangemeld worden, de bezoeker mag geen verkoudheidsklachten of koorts hebben én we nemen de1,5 meter afstand in acht.

Groepsactiviteiten

Er zijn geen beperkingen meer t.a.v. de groepsgrootte. Maar ook hier geldt met inachtneming van alle gezondheids- en hygiënevoorwaarden én het hanteren van de 1,5 meter afstand.

 F2f contacten

Ook de f2f contacten op onze poliklinieken zullen weer in toenemende mate plaats vinden, natuurlijk met inachtneming van bovengenoemde voorzorgsmaatregelen. Met de online behandelingen gaan we door, een en ander uiteraard in afstemming met de cliënten.

Vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers is weer mogelijk, Inzet vindt plaats vanuit maatwerk. Hierbij is de vraag vanuit de zorg en het garanderen van de veiligheidsmaatregelen leidend.