Ontwerp vrijkomend terrein na sloop gepresenteerd door Mondriaan – IBA Parkstad

Ontwerp vrijkomend terrein na sloop gepresenteerd door Mondriaan – IBA Parkstad

1 februari 2018

Mondriaan heeft maandag 29 januari het ontwerp voor het Mondriaan Terrein op de John F. Kennedylaan in Heerlen gepresenteerd. Na de sloop van het 40 jaar oude centrale gebouw – de woonflat - wordt het terrein opnieuw ingericht. Met de duurzame sloop, een nieuwe terreininvulling en hergebruik van sloopmaterialen is Mondriaan een project van IBA Parkstad dat in uitvoering is.

De duurzame sloop is ingezet met Re-Use Materials en wordt uitgevoerd door OCT milieutechniek. Het duurzame zit vooral in een uitgebreide voorsloop, waarbij alle materialen losgemaakt worden en geschikt voor hergebruik. Dit werk is in Heerlen uitgevoerd in het kader van ‘social return’, door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bij het project zijn zes blijvende banen gecreëerd en hebben in totaliteit 17 mensen kunnen ervaren hoe sloopwerkzaamheden tegenwoordig worden uitgevoerd.

Door sloop ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven. Binnen Mondriaan is deze ruimte ingevuld met zogenaamd ‘participatory design’. In verschillende sessies zijn begin 2017 omwonenden, ondernemers, medewerkers, patiënten en deskundigen van IBA bezig geweest met het ontwerpen van een nieuwe visie en programma voor het terrein. Centraal hierbij staat dat zichtbaar wordt dat het terrein openbaar toegankelijk is en er medegebruik door anderen dan Mondriaan ontstaat.

Afgelopen maandag presenteerde Geonius het definitieve ontwerp door aan deelnemers van de ontwerpsessies en belanghebbenden. Opvallend is een breed pad voor voetgangers en fietsers dwars over het terrein als verbinding van de Kloosterkensweg met de J.F. Kennedylaan. Aan dit pad is ruimte voor nieuwe functies. Mondriaan heeft voor de nieuwe functies partners nodig die samen met de zorginstelling een verdere invulling willen geven aan het gebied. Belangrijke partners zijn o.a. Zwemschool van Tongeren en initiatieven rondom vitaliteit en bewegen, aangevuld met een kindvriendelijke, gezonde en gezellige horeca.

Door de verbinding over het Mondriaanterrein ontstaat een directe lijn van Heerlen, het beekdal naar het plateau: het Land van Kalk van Voerendaal en Simpelveld. Bij de concrete inrichting van het terrein wordt sloopmateriaal toegepast. Volgens planning zal de sloop begin mei afgerond worden, waarna aansluitend de inrichting van het park wordt aangepakt. Naar verwachting wordt het park eind september / begin oktober geopend. De nieuwe naam van het park zal dan ook bekend gemaakt worden.

 

Informatie bij: B.Soogelee, manager vastgoed Mondriaan b.soogelee@mondriaan.eu

Bijlage: ontwerp en referentiebeelden

Download