Nieuwe overeenkomst bevestigt belang van jongerenparticipatie bij Mondriaan Kinderen en Jeugdigen

Nieuwe overeenkomst bevestigt belang van jongerenparticipatie bij Mondriaan Kinderen en Jeugdigen

3 mei 2018

De inspraak van jongeren in het beleid en de zorgontwikkeling vinden we bij Mondriaan Kinderen en Jeugdigen uitermate waardevol en belangrijk. Op 23 april bekrachtigden directie en Jongerenraad dit nog eens extra door het ondertekenen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De leden van onze Jongerenraad zetten zich met veel passie in voor de belangen van andere kinderen en jeugdigen in behandeling bij Mondriaan Kinderen en Jeugdigen. Daar zijn wij ontzettend trots op! Wij streven naar een zo breed mogelijk gedragen medezeggenschap bij de jongeren.

Om de Jongerenraad te vieren werden alle opgenomen jongeren na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst getrakteerd op cupcakes.  De traktatie was een feest op zich! Zo kwamen de cupcakes door het enthousiasme van de jongeren niet alleen in de maag, ook een aantal kwam op de grond terecht ;-)