Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus

14 maart 2020

Geachte bezoeker, wij heten u welkom op onze locatie. In het belang van de gezondheid van onze patiënten en medewerkers vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus in Nederland, afgekondigd door het RIVM en de Rijksoverheid, geldt er bij Mondriaan een aangepaste bezoekersregeling:

- Per patiënt max. 1 bezoeker per dag.

- Stel uw bezoek aan onze locaties uit als u klachten, neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts heeft, u in de afgelopen 14 dagen in een risicogebied voor COVID-19 was, u in contact bent geweest met een bewezen COVID-19 patiënt.

Reinig uw handen goed. Wij geven u nu even geen hand.

Alle door Mondriaan geplande publieksactiviteiten/ bijeenkomsten t/m 31 maart (zowel op Mondriaan locaties als externe locaties) zijn geannuleerd of verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.

Heeft u deze maand een behandelafspraak bij Mondriaan en heeft u bovengenoemde klachten? Overleg dan met uw behandelaar of en op welke manier uw afspraak door kan gaan, bijvoorbeeld telefonisch, via beeldcontact of online behandelen. Of dat de afspraak verplaatst kan worden.

Mondriaan PsyQ Online biedt 100 % online behandeling waarbij gesprekken worden gehouden via videoconsulten in plaats van fysieke ontmoetingen. Lees hier meer informatie over PsyQ Online.
Al onze online behandelingen gaan uiteraard gewoon door.