Nieuwe inzichten: ouderen en medicijnvoorschriften

Nieuwe inzichten: ouderen en medicijnvoorschriften

12 oktober 2017

Behandeling met medicijnen helpt – met bescheiden effect – om symptomen van persoonlijkheidsstoornissen, zoals achterdocht, instabiliteit of impulsiviteit te verminderen. Omdat onderzoek hierover bij ouderen ontbreekt, ontwikkelt het Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen nu een behandelprotocol.

Psychiaters die patiënten met persoonlijkheidsstoornissen medicatie voorschrijven (farmacotherapie), maken gebruik van landelijk vastgestelde adviezen ofwel een behandelprotocol. Die adviezen zijn gebaseerd op onderzoeken bij volwassenen. Er is geen specifiek protocol voor ouderen met een persoonlijkheidsstoornis. En dat is een gemis.

Ouderen kunnen anders reageren op medicatie dan volwassenen. Dit komt omdat er bij ouderen vaak andere factoren meespelen, zoals verschillende ziekten tegelijk, een verhoogde gevoeligheid voor bijwerkingen, een verhoogd risico op vallen, hogere kans op cognitieve problemen, en het gebruik van meerdere medicijnen tegelijk (polyfarmacie). Dit alles betekent dat behandeling met medicatie zeer zorgvuldig moet gebeuren en dat er meestal met lagere doses moet worden gewerkt dan bij volwassenen.

Onderzoeken gericht op bijwerkingen en op polyfarmacie

Drs. Julie Schulkens (psychiater in opleiding) en drs. Jamila Ibirane (basisarts) zijn in maart 2017 met onderzoeken gestart naar bijwerkingen van medicatie bij ouderen met een persoonlijkheidsstoornis, en naar polyfarmacie en effecten van psychiatrische medicatie. Begeleiders zijn prof. dr. Frans Verhey (MUMC+), dr. Sjacko Sobczak (GGZ Eindhoven/Mondriaan) en prof. dr. Bas van Alphen (Mondriaan/Vrije Universiteit Brussel/Tilburg University ). Deze onderzoeken worden voornamelijk uitgevoerd vanuit het landelijk erkende Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen van Mondriaan.