Nieuwe coördinator vrijwilligers

Nieuwe coördinator vrijwilligers

8 mei 2018

Hans Lacroix is vanaf 1 april aangesteld als coördinator van de vrijwilligers.

Met de start van Hans, heeft Peter Frederix na 17 jaar de coördinatie van het vrijwilligerswerk overgedragen. Peter heeft een breed takenpakket en richt zich momenteel, naast zijn coördinatorschap Bureau Evenementen, tijdelijk op de vervanging van de stage-coördinatie. Daarnaast is Peter actief als student-begeleider Teaching Hospital / OnderwijsPoli (studenten Geneeskunde Universiteit Maastricht ervaringsgericht laten leren). Ook in zijn huidige takenpakket draagt Peter de vrijwilligers van Mondriaan uiteraard een warm hart toe. Vrijwilligers verdienen dat! Na een inwerkperiode gaat Hans actief aan de slag met de kennismaking met de huidige vrijwilligers en samen met hen kijken naar de toekomst, het werven van nieuwe vrijwilligers, juiste registratie etcetera.

Hans heeft veel zin in deze taak. Hans: "Ik vind het fantastisch dat er zoveel mensen zijn die vrijwilligerswerk doen. Deze mensen maken zich vrij om anderen een fijn moment te bezorgen. We hebben ze hard nodig en dat moeten we ze ook zo laten ervaren!"

Het is een tijdelijke situatie. In het najaar van 2018 komt er meer duidelijkheid over de permanente invulling van deze functie. Mondriaan werkt momenteel namelijk aan een nieuwe besturingsfilosofie.

Wie is Hans?

Hans werkt al 20 jaar bij Mondriaan. Hij is parttime teamleider Logistiek. Hans woont in Geleen, is getrouwd en heeft een dochter van 20 jaar. En heeft ervaring met het werken met vrijwilligers opgedaan tijdens de jarenlange deelname aan de organisatie van Boerderijpop op Vijverdal. Verder weet Hans wat het is om vrijwilliger te zijn. Door de jaren heen heeft hij talrijke evenementen als vrijwilliger ondersteund.

Contactgegevens

Telefonisch bereikbaar op alle werkdagen (m.u.v. vrijdag in de even weken) van 08.00 uur tot 16.30 uur via
T 088-5069207 of 088-5066506 of via mail.

Lees meer:

-  over vrijwilligerswerk