Nieuwe aanpak crisishulp jeugd in Zuid-Limburg vanaf 1 juli

Nieuwe aanpak crisishulp jeugd in Zuid-Limburg vanaf 1 juli

1 juli 2019

Vannacht om 00.00 uur is de Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg van start gegaan met het nieuwe telefoonnummer 043-6045777.

Vanaf 1 juli 2019 wordt de crisishulp aan kinderen en jongeren in Zuid-Limburg anders georganiseerd. Aanleiding is het oplopende aantal jongeren dat, soms langdurig, in de crisisopvang verblijft. Om jeugdigen in crisis sneller en zoveel mogelijk ambulant te helpen, gaan XONAR, Mondriaan en Koraal vanuit één team samen alle vormen van crisishulp jeugd aanbieden in Zuid-Limburg. Dit betreft het hele proces van telefonische crisismelding, tot actieve crisisinterventie en de uitvoering van de crisiszorg (ambulant en verblijf). Wij worden daarbij ondersteund door een aantal onderaannemers.

Integrale aanpak

Anja Pijls, Raad van Bestuur XONAR: "We voelen samen de urgentie om kinderen en jongeren in een crisissituatie sneller en gerichter te helpen. Daarvoor bundelen we de kennis van Jeugd en Opvoedhulp, Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en jeugd GGZ tot een integrale aanpak. Dit maakt het mogelijk om snel toe te werken naar een passend toekomstperspectief voor de jeugdige en zijn gezin". De samenwerking op het gebied van de crisishulp is een extra boost ingeblazen door een Europese aanbesteding crisishulp door de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, waarvoor XONAR, Mondriaan en Koraal afgelopen januari definitief zijn gegund.

Thuis tenzij… 

Een crisissituatie duurt per definitie niet lang. Als de veiligheid is hersteld, spreken we immers niet meer van crisis. Om de crisissituatie te stabiliseren, wordt bij voorkeur ambulante hulp ingezet. Dit duurt maximaal 4 weken. Als dat nodig is - omdat de veiligheid in het gedrang is – kan een jongere tijdelijk elders worden ondergebracht gedurende maximaal 1 week met zo min mogelijk overplaatsingen. Anja Pijls: "Het streven is altijd om zo snel mogelijk weer een veilige gezinssituatie te herstellen en de jeugdige en zijn gezin weer perspectief te bieden. Samen kunnen we dit beter borgen." Indien nodig wordt er na de crisissituatie passende vervolghulp georganiseerd. Deze vervolghulp maakt geen onderdeel uit van de crisishulp.

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg 

Het samenwerkingsverband XONAR, Mondriaan en Koraal gaat de crisishulp aanbieden onder de naam Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg dat vanaf 1 juli 24/7 bereikbaar is via het nummer: 043-6045777 of e-mail crisishulpjeugd@xonar.nl

 

Download